ROBERT WOTA

26 – 27 październik

DARIUSZ MYĆKA / MADARA FREIBERGA

12 – 13 październik

PAWEŁ SOBIESZEK

ANDRZEJ SUCHOCKI / NATALIA PIECEWICZ

27 październik

NORBERT MIKA / ANIA RAMIĄCZEK – MIKA

12 – 13 październik