Regulamin Voucherów DANCE ACADEMY:

 1. Ważność vouchera mija z dniem podanym na nim i nie podlega przedłużeniu.
 2. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 3. Voucher pozwala na udział tylko i wyłącznie w zajęciach grupowych.
 4. Voucher można wykorzystać jako formę płatności tylko w siedzibach DANCE ACADEMY. Wykaz filii znajduje się na www.danceacademy.net.pl.
 5. Voucher opiewa na określoną kwotę, w przypadku wybrania zajęć tańszych niż jego wartość, pozostała kwota przepada.
 6. W przypadku wybrania zajęć droższych niż wartość karnetu, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych zajęciach voucher traci ważność.
 8. Z  vouchera może skorzystać tylko jedna osoba, niemożliwe jest dzielenie się jego wartością i przekazywanie innej osobie.
 9. W celu skorzystania z vouchera należy wcześniej skontaktować się z Studiem Tańca DANCE ACADEMY w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach.
 10. Przed wejściem na wybrane zajęcia należy potwierdzić swoją obecność i przekazać voucher obsłudze studia.
 11. Wszystkie sytuacje sporne zostaną rozpatrzone przez właścicieli Studia Tańca DANCE ACADEMY.