ROBERT WOTA

27 – 28 luty

30 – 31 marzec

4 kwiecień

8 – 10 maj

29 – 31 maj

5 – 7 czerwiec

20 – 21 czerwiec

DARIUSZ MYĆKA / MADARA FREIBERGA

22 luty

7 – 8 marzec

PAWEŁ SOBIESZEK

BEATA KOPROWSKA-GRZEJSZCZAK / MARIUSZ GRZEJSZCZAK

7 – 8 marzec

ANDRZEJ SUCHOCKI / NATALIA PIECEWICZ

NORBERT MIKA / ANIA RAMIĄCZEK – MIKA