ROBERT WOTA

20 – 22 września

6 – 7 październik

12 listopad

DARIUSZ MYĆKA / MADARA FREIBERGA

7 – 8 września

28 – 29 września

12 – 13 październik

PAWEŁ SOBIESZEK

ANDRZEJ SUCHOCKI / NATALIA PIECEWICZ

NORBERT MIKA / ANIA RAMIĄCZEK – MIKA